BENVIDOS Á WEB DE TE VEO

A Asociación TE VEO nace no ano 1996 co obxectivo xeral de crear un marco de referencia nas artes escénicas dirixido á infancia e á mocidade para promover e defender o acceso á cultura de calidade da infancia e a mocidade.

A alma da organización está formada por empresas de longo e contrastado percorrido entre elas algúns dos seus fundadores, que se manteñen moi activas artística e asociativamente a outras agrupacións máis novas de todo o territorio nacional, todos eles abrazan unha vontade común. : dignificar as actuacións artísticas dirixidas á infancia e á mocidade.

As actividades desenvólvense anualmente en diferentes liñas de actuación:

  • Dende 1999 LOS ENCUENTROS TE VEO Festival de Artes Escénicas Infantil e Xuvenil, no Teatro Calderón de Valladolid.

  • XORNADAS DE REFLEXIÓN, con mesas de debate, obradoiros, relatorios , etc. Organizado en varias cidades do territorio nacional, con excelentes profesionais e diferentes temáticas sempre encamiñadas á profesionalización do sector.

  • Elaboración e difusión do PROTOCOLO DA EXHIBICIÓN  dispoñible en todas as linguas oficiais do país, en inglés e francés.

Programas pedagóxicos, obradoiros, xornadas nacionais e internacionais, estudos, publicacións e desenvolvemento de plans conxuntos e coordinados con outros colexios profesionais do país (ASSITEJ, TTP, UNIMA) e doutros países: “TE VEO CHILE”

Pin It on Pinterest